Tattoo Gallery

Chata Raj - Ubytovanie - Slovenský raj

svklineenglisc
chata raj vrch
chata bok chata bok
ubytovanie chata slovensky raj
 

Slovenský raj

Ubytovanie Slovenský raj

 
turistika slovensky raj
slovensky raj
slovensky raj turistika
 

Národný park Slovenský raj sa nachádza vo východnej časti Slovenska, v roku 1964 bol vyhlásený za chránenú krajinnú oblasť a v roku 1988 bol Nariadením vlády SR prekategorizovaný na národný park. Má rozlohu 19 763 ha a ochranné pásmo 13 011 ha.

Oblasť Slovenského raja je unikátnym krasovým územím. Ponúka mnohé hlboké rokliny s vodopádmi, kaňony, horské chrbty, tiché doliny, náhorné planiny a množstvo jaskýň vrátane neopakovateľnej Dobšinskej ľadovej jaskyne, ktorá je zároveň jedinou sprístupnenou jaskyňou v Slovenskom raji.

Národny park Slovenký raj je otvorený návštevníkom počas celého roka. Napriek tomu že väčsina z nich prichádza v letných mesiacoch, v posledných rokoch začínaju turisti objavova krásu národneho parku aj v zimnom období. Technické pomôck ako rebríky, mosty, stupačky atď. umožňujú vychutnať si prírodné krásy z bezprostrednej blízkosti. Značkované turistické chodníky v dlžke 300 km pretínajú národny park všetkými smermi a umožòujú zvoliť si rôzne stupne náročnosti od jednoduchých vychádzok po náročne prechody roklín, v ktorých je povolené pohybova sa len vyznačeným smerom.

Takmer celú oblasť Slovenského raja pokrývajú lesy - zaberajú 90% celkovej plochy. Hôrny kryt vytvára najmä smrek obyčajný, jedľa biela, smrekovec, menej už tis obyčajný. Borovica lesná sa vyskytuje na vápencových bralách. Listnaté lesy sú v južných oblastiach Slovenského raja, kde prevláda buk lesný, hrab obyčajný, javor horský, jaseò štíhly a zriedkavo aj dub. Pôvodné zloženie lesov Slovenského raja je už na mnohých miestach pozmenené, buk a jedľu nahradil smrek.

Na dne dolín a tiesňav sa nachádzajú horské druhy rastlín, napr. kortúza Matthiolova. Južné vápencové skaly sú domovom teplomilných druhov, napr. horèièník Wittmanov a poniklec slovenský. Ďalšími vyskytujúcimi sa druhmi sú šafran Heuffelov, snežienka, prvosienka jarná, soldanelka horská, rôzne druhy zvončekov, vstavačovec škvrnitý, mesačnica trváca, pakost lúčny, margaréta biela, materina dúška, plesnivec alpínsky, veronika obyčajná a mnohé iné. Vo vlhkom prostredí dominuje záružlie močiarne a mokroradné druhy.

 
spodok chata
TOPlist

CHATA RAJ - UBYTOVANIE - SLOVENSKÝ RAJ - HRABUŠICE

chata raj
spotok chata raj
chata spodok
    
switch design  Chata     l     Slovenský raj     l     Aktivity     l     Cenník     l     Rezervácia     l     Fotogaléria     l     Kontakt